προξενος Ρουμανίας (2)Τον Δήμαρχο Έδεσσας κ. Δημήτρη Γιάννου επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη κ. Μάρτιν Σάλαμον Πάβεν, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Νομό και τους θεσμικούς φορείς της περιοχής.

Η Ρουμανία είναι φίλη χώρα και σημαντικός εμπορικός εταίρος της περιοχής μας, καθώς απορροφά σημαντικό μέρος των αγροτικών μας προϊόντων.