2Στο πλαίσιο του μεγάλου έργου ανάπλασης της Πλατείας Γρανικού και της οδού 18ης Οκτωβρίου κόπηκαν δέντρα, κυρίως λεύκες, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο όπως προβλέπεται στη μελέτη.

Είναι γνωστό ότι οι υπηρεσίες του Δήμου προέβαιναν σε αυστηρό κλάδεμα των συγκεκριμένων δέντρων κάθε διετία προκειμένου να μην πέσουν, ενώ σε πολλά σημεία οι ρίζες τους έχουν σηκώσει το πλακόστρωτο.

Για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκε από τη μελέτη να αντικατασταθούν τα συγκεκριμένα δέντρα με νέα είδη δέντρων σε επαρκείς ποσότητες, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι θα φυτευτούν περισσότερα δέντρα από αυτά που προβλέπεται να κοπούν.