8Σήμερα 8 Μαρτίου τιμούμε τους αγώνες της γυναίκας για ισότητα στα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα.


Η αρμονική και δημιουργική συνύπαρξη των γυναικών, στη δημόσια ζωή,
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και η πρόσβαση στην εξουσία αποκαθίσταται καθημερινά στις μέρες μας και μπορούμε πλέον να μιλάμε, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες, για την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών και την πλήρη συμμετοχή τους, επί ίσοις όροις, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και άρα για πλήρη ισότητα των δύο φύλων.

Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν φαινόμενα διακρίσεων μέσα από την ψυχολογική και τη σωματική βία γυναικών κυρίως στο εργασιακό και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Αυτά τα φαινόμενα, θα πρέπει επιτέλους, με την ευαισθητοποίηση όλων μας, να εξαλειφθούν και όλες οι γυναίκες ανεξαιρέτως να απολαμβάνουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και τον απαιτούμενο σεβασμό ώστε να συμβάλλουν δυναμικά στην αντιμετώπιση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε.

Χρόνια πολλά στην εργαζόμενη γυναίκα, στη γυναίκα μάνα, στη γυναίκα νοικοκυρά, στη γυναίκα σύντροφο, στη γυναίκα αγωνίστρια.