δημ εδεσσας      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 17.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση μέρους της Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής Κισόρτσι στα Ο.Τ. 408, 408α, 419, 420 και τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στα σημεία συναρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου με την προτεινόμενη επέκταση στην Έδεσσα.

 2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών ιστών και σωμάτων στον κεντρικό δρόμο Ριζαρίου – Έδεσσας».

 3. Έγκριση επίβλεψης των εργασιών της λειτουργίας του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Ν. Πέλλας, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας.

 4. 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

 5. 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

 6. Οικονομική επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Ευ ζην».

 7. Οικονομική επιχορήγηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας.

 8. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας, επικαιροποίηση μέρους της υπ΄αριθμ. 375/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 9. Παράταση μίσθωσης του 12ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.

 10. Υποκατάσταση του μισθωτή του δημ. ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «ΚΙΟΥΠΡΙ» της πόλης Έδεσσας από Ο.Ε.

 11. Λήψη ή μη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων ΟΤΑ.

 12. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Γραμματικού.

 13. Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 12/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βεγορίτιδας που αφορά εκποιήσεις δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Παναγίτσας.

 14. Υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής WINBANK» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.

 15. Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄.

 16. Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2014.

 17. Αναγκαστική εκταφή στο κοιμητήριο Μεσημερίου λόγω έλλειψης χώρου.

 18. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2013».

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ