5Το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων του Δήμου Έδεσσας» είδε από κοντά ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, συνοδευόμενος από στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ενημέρωσαν τον κ. Θεοδωρίδη για το κατασκευαστικό κομμάτι αλλά και τη σκοπιμότητα του έργου το οποίο αποσκοπεί στην προστασία του φέροντος οργανισμού της γέφυρας για τη διασφάλιση των διερχόμενων οδηγών αλλά και την προστασία της περιοχής από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 120.000,00 € χρηματοδοτούμενο από το Περιφερειακό Ταμείο, αναφέρεται στον καθαρισμό ρεμάτων στη γέφυρα του ποταμού Εδεσσαίου στο Ριζάρι. Κατασκευάστηκε αναβαθμός με ανάλογη λεκάνη ηρεμίας για την προστασία των βάθρων της γέφυρας και των πρανών του ρέματος του ποταμού και έγινε καθαρισμός ανάντι και κατάντι της γέφυρας.

6Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τα στελέχη για την γρήγορη κατασκευή, την επίβλεψη και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του έργου. Σχολιάζοντας, ο κ. Θεοδωρίδης δήλωσε «Το έργο του καθαρισμού συμβάλλει στη διασφάλιση της διέλευσης των οδηγών και είναι ακόμη έργο που υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας στην κατεύθυνση της προστασίας των κατοίκων, των περιουσιών, αγροκτημάτων από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Με στοχευμένες παρεμβάσεις συνεχίζουμε την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας προγραμματισμού στην Πέλλα και στην Κεντρική Μακεδονία για την βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών που αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της Πέλλας».