Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις της από το έδαφος της Ουκρανίας. Καταδικάζουν την «επιθετική ενέργεια στην οποία προέβη η Ρωσία εισβάλλοντας στην Κριμαία», η οποία συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Θεωρούν παράνομη την απόφαση της Κριμαίας να διεξαγάγει δημοψήφισμα για την απόσχισή της από την Ουκρανία και την ένταξή της στη Ρωσία και προειδοποιούν ότι οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ.

str

Με το ψήφισμα που ενέκριναν σήμερα (Πέμπτη), οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την «επιθετική ενέργεια στην οποία προέβη η Ρωσία εισβάλλοντας στην Κριμαία» και καλούν τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις της που βρίσκονται παράνομα σε ουκρανικό έδαφος.

Υπενθυμίζουν ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν «σαφή παραβίαση» του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ, του Μνημονίου της Βουδαπέστης του 1994 και άλλων συμφωνιών και θεωρούν ότι οι ενέργειες της Ρωσίας «συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ».

Παράνομο το δημοψήφισμα της Κριμαίας

Τα μέλη του ΕΚ καταδικάζουν την – παράνομη – απόφαση των αυτοανακηρυγμένων της Κριμαίας να κηρύξουν ανεξαρτησία στις 11 Μαρτίου 2014. Τονίζουν ότι το δημοψήφισμα που θα γίνει την Κυριακή για το θέμα της προσχώρησης της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία στερείται νομιμοποίησης και είναι επίσης παράνομο, καθώς, σύμφωνα με το ουκρανικό Σύνταγμα, η Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας μπορεί να διοργανώνει δημοψηφίσματα μόνο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και όχι για την τροποποίηση των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Ουκρανίας.

Αβάσιμη η ανάγκη για προστασία του ρωσόφωνου πληθυσμού της Κριμαίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τον δεδηλωμένο στόχο της Ρωσίας για προστασία του ρωσόφωνου πληθυσμού της Κριμαίας ως «εντελώς αβάσιμο», δεδομένου ότι «ο πληθυσμός αυτός δεν έχει υποστεί ούτε υφίσταται οιασδήποτε μορφής διακρίσεις». Απορρίπτει, επίσης, κατηγορηματικά τη δυσφήμηση των διαμαρτυρόμενων κατά της πολιτικής του Yanukovych από τη ρωσική προπαγάνδα ως φασιστών.

Προστασία των μειονοτήτων

Οι ευρωβουλευτές καλούν την ουκρανική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του ρωσόφωνου πληθυσμού της Ουκρανίας, θα προστατεύονται.

Επιπλέον, επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους για ένα νέο και ευρύ γλωσσικό καθεστώς που θα στηρίζει όλες τις μειονοτικές γλώσσες. Εκφράζουν, ως εκ τούτου, ικανοποίηση για την απόφαση του υπηρεσιακού Προέδρου να αρνηθεί να υπογράψει το διάταγμα για την κατάργηση του νόμου περί γλωσσικής πολιτικής, της 3ης Ιουλίου 2012.

Δράση της ΕΕ

Τα μέλη του ΕΚ τονίζουν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει απαραιτήτως να μιλήσουν στη Ρωσία με ενιαία φωνή και να υποστηρίξουν το δικαίωμα της ενωμένης Ουκρανίας να αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον της.

Επικροτούν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2014, για ένα πρώτο κύμα στοχευμένων μέτρων έναντι της Ρωσίας, όπως η αναστολή των διμερών συνομιλιών για θέματα θεωρήσεων. Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι, σε περίπτωση προσχώρησης της Κριμαίας στη Ρωσία, η ΕΕ οφείλει να λάβει γρήγορα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ένα εμπάργκο όπλων και εμπάργκο στις τεχνολογίες διπλής χρήσης, περιορισμοί στις θεωρήσεις, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, καθώς και μέτρα κατά ρωσικών εταιρειών και θυγατρικών τους, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, ώστε να συμμορφωθούν πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές επιδοκιμάζουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσει στην Ουκρανία χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, να υπογράψει τα πολιτικά κεφάλαια της Συμφωνίας Σύνδεσης και να εγκρίνει τις μειώσεις δασμών για τις ουκρανικές εξαγωγές προς την ΕΕ. Ωστόσο, καλούν το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει άμεσα την Επιτροπή να επιταχύνει την ελευθέρωση των θεωρήσεων με την Ουκρανία. Τα μέλη του ΕΚ ζητούν, στο μεταξύ, να θεσπιστούν άμεσα «προσωρινές, πολύ απλές και χαμηλού κόστους διαδικασίες θεώρησης διαβατηρίων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών» για τους ουκρανούς πολίτες.

Τονίζουν, τέλος, ότι η κοινοβουλευτική συνεργασία ανάμεσα, αφενός, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, αφετέρου, την Κρατική Δούμα και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ρωσίας «δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αδιατάρακτη».