αδρΑπό το Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι αναβληθείσες εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων Επιβατών και Εμπορευμάτων, οι οποίες είχαν αναβληθεί στις 2 Απριλίου 2014, θα διενεργηθούν την Τετάρτη 23 Απριλίου και την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014, στην αίθουσα ADR της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης.