ουδαΗ  Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας  ενημερώνει τους δημότες  ότι με το Ν 4257/14-4-2014 δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης   ληξιπρόθεσμων  οφειλών προς τους Δήμους,  μετά από αίτησή τους ( προθεσμία υποβολής αίτησης 14/8/2014). Αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών, θα πραγματοποιηθούν αρχικά ενημερώσεις στις Τοπικές Κοινότητες  Προμάχων     (Τρίτη 30/4/2014 και ώρα 9πμ στο Κοινοτικό Κατάστημα) και Εξαπλατάνου ( Τρίτη 30/4/2014 και ώρα 12πμ στο Σπίτι των Ποιητών). Περισσότερες πληροφορίες στο Ταμείο του Δήμου ( τηλ 2384350292 & 2384350293 )