Αντιπεριφερειάρχης Θ. Θεοδωρίδης: «Πράσινο» φώς για ένα μεγάλο και σημαντικό έργο περιβαλλοντικής εξυγίανσης και προστασίας της Πέλλας

ΦΩΤΟ-ΧΑΔΑΗ Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε στην τελευταία της συνεδρίαση την δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση των έξι Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Π.Ε. Πέλλας». Το έργο αφορά την αποκατάσταση των τελευταίων 6 μη αποκατεστημένων ΧΑΔΑ εντός της ΠΕ Πέλλας. Ένα σημαντικό έργο για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής το οποίο παρακολούθησε και προώθησε συστηματικά ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.808.100 ευρώ, αναδεικνύοντας την σημασία του. Η έγκριση της διαδικασίας δημοπράτησης ανοίγει τον δρόμο για την κατασκευή του.

Οι έξι εναπομείναντες χώροι ανήκουν στην 3η και 4η κατηγορία επικινδυνότητας εντούτοις οι παρεμβάσεις και εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάστασή τους είναι της 1ης κατηγορίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πλήρως ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον περιβαλλοντικά προβλήματα ή οχλήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή την οικολογική ισορροπία των παρακείμενων οικοσυστημάτων, επιφανειακών και υπόγειων νερών.

Μεταξύ των εργασιών που περιλαμβάνονται στο έργο είναι η συλλογή απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή, ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του φυσικού ανάγλυφου, η διαχείριση στραγγισμάτων, όμβριων και φυσικού αερίου, η σήμανση και περίφραξη, η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης καθώς επίσης και η περιβαλλοντική παρακολούθηση της περιοχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών χρόνων.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης αναφέρει: «Μαζί με την αντιπλημμυρική θωράκιση της Πέλλας, μας ενδιαφέρει η προστασία και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται στην Πέλλα το μεγαλύτερο έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης των τελευταίων δεκαετιών με προϋπολογισμό έντεκα εκατομμύρια ευρώ. Το έργο υλοποιείται στους τέσσερεις κύριους χείμαρρους της Αλμωπίας αλλά ουσιαστικά προστατεύει την Σκύδρα, την Κρύα Βρύση κι άλλες περιοχές. Με την αποκατάσταση των τελευταίων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων εξασφαλίζουμε ότι η νέα γενιά θα παραλάβει ένα καθαρότερο και ασφαλέστερο περιβάλλον.

Να τονίσω ότι τα περισσότερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν από την τρέχουσα διοίκηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συνεργασία που έχουμε τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον του για την υλοποίηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων που έχουν την ευθύνη προώθησης των διαδικασιών και επίβλεψης της κατασκευής του έργου».