1Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν θα μπορούν πλέον να εμποδίζουν ή να επιβραδύνουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν ανταγωνιστές τους, σύμφωνα με τις προτάσεις που ενέκρινε το ΕΚ σε ψηφοφορία την Πέμπτη 03 Απριλίου 2014. Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν επίσης υπέρ της κατάργησης των «τελών περιαγωγής» (επιπλέον τέλη για τη χρήση κινητού σε άλλη ώρα της ΕΕ) από τις 15 Δεκεμβρίου 2015.

«Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο προς την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών», δήλωσε η Pilar del Castillo Vera (ΕΛΚ, Ισπανία), που διαπραγματεύθηκε το νομοθετικό πακέτο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεσή της εγκρίθηκε σήμερα με 534 ψήφους υπέρ, 25 κατά και 58 αποχές.

«Το Κοινοβούλιο θέλει να καταργήσει τα τέλη για τις κλήσεις, τα μηνύματα και τη χρήση Διαδικτύου από κινητό που γίνονται σε άλλη χώρα της ΕΕ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2015, και να βελτιώσει τη διαχείριση του ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη 4G και 5G σε όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε η ευρωβουλευτής.

«Καταφέραμε να διασφαλίσουμε περαιτέρω εγγυήσεις για τη διατήρηση του ανοικτού χαρακτήρα του Διαδικτύου, έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιούν και να παρέχουν τις εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους, αλλά και να ενισχυθεί το Διαδίκτυο ως βασικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», συμπλήρωσε η κα del Castillo Vera.

Ισότιμη πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Με το νομοσχέδιο οι ευρωβουλευτές έχουν ως στόχο να μην επιβραδύνουν ή μπλοκάρουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών τις διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές που προσφέρουν ανταγωνιστές τους. Για παράδειγμα, ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) ανέφερε ότι το 2012 αρκετοί πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο μπλόκαραν ή επιβράδυναν υπηρεσίες όπως το «Skype» (που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω του Διαδικτύου).

Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα είναι σε θέση να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως είναι τα βίντεο κατά παραγγελία και οι εφαρμογές για την αποθήκευση δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές «δεν αποβαίνουν εις βάρος της διαθεσιμότητας ή της ποιότητας των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο» που προσφέρονται σε άλλες εταιρίες ή υπηρεσίες.

Οι ευρωβουλευτές συντόμευσαν τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνει τις «εξαιρετικές» περιπτώσεις, στις οποίες οι πάροχοι πρόσβασης υπηρεσιών στο Διαδίκτυο θα μπορούν να εξακολουθούν να εμποδίζουν ή να επιβραδύνουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχουν ανταγωνιστές τους. Τα μέλη του ΕΚ υποστηρίζουν ότι οι πρακτικές αυτές θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο για την εφαρμογή δικαστικής απόφασης, τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του δικτύου ή την πρόληψη της προσωρινής συμφόρησης του δικτύου. Εάν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους «μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας», θα πρέπει αυτά να είναι «διαφανή, αμερόληπτα, αναλογικά» και να μην «διατηρούνται πέραν του απαιτουμένου».

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με την αρχή της «δικτυακής ουδετερότητας» – αρχή «σύμφωνα με την οποία όλη η κίνηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, το μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή».

Κατάργηση των «τελών περιαγωγής» το 2015

Οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν, επίσης, το κείμενο σχετικά με την κατάργηση των «τελών περιαγωγής» (επιπλέον τέλη για τις κλήσεις, τα μηνύματα και τη χρήση Διαδικτύου από κινητό που γίνονται σε άλλη χώρα της ΕΕ), οπουδήποτε στην ΕΕ, από τη 15η Δεκεμβρίου 2015. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες περιαγωγής γίνονται αντικείμενα κατάχρησης, θα μπορούσε κατ ‘εξαίρεση να επιβληθεί ανώτατο όριο τελών, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης, προκειμένου να εδραιώσει το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι στιγμής και να το παραδώσει στους ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν το Μάιο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα νεοεκλεγέντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούν να βασιστούν στο έργο που έχει επιτελεστεί στη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.