Οι υποψήφιοι μας μοιράζονται κοινές αρχές και θέσεις.
Είναι άνθρωποι της ΔΡΑΣΗΣ και έχουν διακριθεί για :
ι. Το 
 έργο τους
ιι. Τη γνώση τους και
ιιι. Τις ικανότητές τους


Εβδομαδιαίες δράσεις
(Μεγάλη Εβδομάδα)
5Την Μ. Τρίτη, το απόγευμα, στελέχη του Συνδυασμού “Eνωτική Δράση”, με επικεφαλής τον Υποψήφιο Δήμαρχο Έδεσσας, Αντώνη Ρυσάφη, συναντήθηκε στην αίθουσα του κέντρου των καταρρακτών με το Προεδρείο και μέλη του Σωματείου εργαζομένων στην Τουριστική Α.Ε.

Η ανάλυση των θέσεων των εργαζομένων, στα ζητήματα που τους απασχολούν, στη λειτουργία των επιχειρήσεων της Α.Ε. και την περεταίρω ανάπτυξή της, έγινε μέσα σε κλίμα αγανάκτησης, για την αντιμετώπισή τους από τις διοικήσεις των τελευταίων ετών.

6Μη πληρωμή μισθών, χρέη προς τρίτους, μη κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, δικαστικές διαμάχες, υποχρεώσεις και πολλά άλλα, ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων.  Με δίκαιη φωνή οι εργαζόμενοι (μικρομέτοχοι της εταιρείας), αγωνιούν για το αύριο.  Φοβούμενοι ότι λόγω της συνεχόμενης κακής διαχείρισης η Δημοτική Επιχείρηση θα οδηγηθεί  σε οριστικό κλείσιμο. Οι εργαζόμενοι που έχουν ταυτίσει την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή με την επιχείρηση, θέλουν με κάθε τρόπο να διατηρηθεί η δομή της εταιρείας. Από την πλευρά του, ο Υποψήφιος Δήμαρχος, επεσήμανε την σπουδαιότητα διατήρησης και ανάπτυξης της εταιρείας και για τον Δήμο.  Η Τουριστική Α.Ε., η οποία είναι η μοναδική Α.Ε. του Δήμου, είναι το εργαλείο, πάνω στο οποίο μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξή του.  Δεν είναι μόνο το κέντρο καταρρακτών αλλά και οι κοινωνικές δομές καθώς πρότασή μας ήταν προς τους εργαζόμενους ότι εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθούν οι δραστηριότητες με το επιθυμητό αποτέλεσμα την παράλληλη αύξηση των εσόδων της επιχείρησης προς όφελος του Δήμου.
EPISK GHTOKOMEIO
Μ. Τετάρτη έγινε συνάντηση λόγω των ημερών, στο Γηροκομείο Έδεσσας όπου έγινε ενημέρωση με στελέχη του ιδρύματος, με σκοπό την ενημέρωση για την λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του ιδρύματος.