ΚΔΒΜ (2)Μετά από πολύμηνη και επίπονη προσπάθεια ξεπεράστηκε το πρόβλημα της παραχώρησης του κτηρίου που στέγαζε το πρώην Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Μετά την παραχώρηση του κτηρίου και του εξοπλισμού του πρώην ΚΕΕ ο Δήμος Έδεσσας είναι έτοιμος να υποβάλει τη σχετική αίτηση και αναμένουμε άμεση έγκριση της δομής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Έδεσσας. Ήδη τις εγκαταστάσεις επισκέφθηκε αρμόδιος μηχανικός της υπηρεσίας από την Αθήνα και η νέα δομή θα λειτουργήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, οπότε θα ξεκινήσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι άξονες που θα κινηθούν τα προγράμματα κατάρτισης είναι η οικονομία και επιχειρηματικότητα, οι νέες τεχνολογίες, η γλώσσα και επικοινωνία, οι κοινωνικές δεξιότητες, ο πολιτισμός, η τέχνη και προγράμματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα με τοπική σημασία για την αγροτική ανάπτυξη και τον εναλλακτικό τουρισμό.

ΚΔΒΜ (1)