Επέτειος των 100 χρόνων από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

εκΟι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσουν για την κληρονομιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν για το μέλλον της Ευρώπης, παρουσία τόσο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso όσο και εκπροσώπου της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου, την Τετάρτη το πρωί, στις 9.00 π.μ (τοπική ώρα Γαλλίας).

Τράπεζες: πακέτο προστασίας των φορολογουμένων

Την Τρίτη οι ευρωβουλευτές αναμένεται να συζητήσουν και να εγκρίνουν το πακέτο μέτρων με το οποίο θα διασφαλισθεί ότι οι τράπεζες θα επωμίζονται την ευθύνη τής εκάστοτε αποτυχίας τους αντί να στηρίζονται στους φορολογούμενους για τη διάσωσή τους. Με τα μέτρα αυτά, που αφορούν τόσο τις προβληματικές τράπεζες όσο και το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ, ολοκληρώνεται το (ήδη λειτουργικό) ενιαίο σύστημα εποπτείας των τραπεζών και η ΕΕ οδηγείται στο δρόμο της τραπεζικής ένωσης.

Βασικοί λογαριασμοί πληρωμών για όλους

Όσοι διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν σταθερή διεύθυνση, θα μπορούν να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό με βασικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με νομοσχέδιο που αναμένεται να εγκρίνουν οι ευρωβουλευτές την Τρίτη. Τόσο οι προϋποθέσεις για την απόκτηση των λογαριασμών όσο και τα συναφή τέλη οφείλουν να προσδιορίζονται ρητά και να είναι εύκολα συγκρίσιμα. Οι πελάτες θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν εύκολα λογαριασμό, αν βρουν άλλον με καλύτερους όρους.

Βοήθεια της ΕΕ προς χώρες και περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές

Η βοήθεια προς τις χώρες της ΕΕ -αλλά και τις υποψήφιες για ένταξη- που έχουν πληγεί από πλημμύρες ή άλλες καταστροφές θα πρέπει να παρέχεται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, χάρη σε νομοσχέδιο για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη. Στις αλλαγές συγκαταλέγονται η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης από τις 10 στις 12 εβδομάδες, η προκαταβολή του 10% της βοήθειας, και η απλούστευση των κριτηρίων σε περίπτωση μικρότερων, «περιφερειακών», καταστροφών.

Αυστηρότεροι κανόνες για την εποπτεία της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων

Το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει την Τρίτη για το αν θα πρέπει ή όχι να είναι υποχρεωτικές οι ετικέτες «made in» στα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ. Θα προτείνει επίσης αυστηρότερες κυρώσεις για τις εταιρείες που πωλούν προϊόντα που εγκυμονούν κινδύνους για τους καταναλωτές. Τα εν λόγω νομοσχέδια, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχύσουν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων και τους κανόνες για την εποπτεία της αγοράς.

Βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων που αποσπώνται στο εξωτερικό

Καλύτερη προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται προσωρινά στο εξωτερικό προβλέπει νομοσχέδιο που συμφωνήθηκε ήδη ανεπίσημα μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη. Οι ευρωβουλευτές αποσαφήνισαν τους κανόνες που διέπουν τις εταιρίες, κάνοντας διάκριση μεταξύ της πραγματικής απόσπασης και της προσπάθειας παράκαμψης του νόμου, και έδωσαν στα κράτη μέλη της ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων.

Διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων κατά τη μετακίνηση εντός ΕΕ

Να διατηρούν τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, θα μπορούν πλέον οι εργαζόμενοι της ΕΕ, βάσει ανεπίσημης συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη. Το νομοσχέδιο θα καλύπτει τόσο τους ευρωπαίους εργαζόμενους που μετακινούνται εντός της ΕΕ όσο και τους διασυνοριακούς εργαζόμενους.

Αλλαγές στις πλαστικές σακούλες και τις μεταφορές αποβλήτων

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να μειώσουν κατά 80 % την κατανάλωση των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων και ρυπογόνων πλαστικών σακουλών, έως το 2019, βάσει των νέων κανόνων που αναμένεται να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη. Επίσης την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν νομοσχέδιο για την πάταξη της παράνομης μεταφοράς αποβλήτων τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες.

Συζήτηση για την ανατολική Ουκρανία

Οι ευρωβουλευτές θα εστιάσουν στις εξελίξεις στην Ουκρανία, και ιδίως στις προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την ανατολική Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συζήτησης με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Τετάρτη το πρωί. Το σχετικό ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Απλούστευση της μεταφοράς αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος

Η μεταφορά ενός αυτοκινήτου που έχει ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ – ένα από τα 20 κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην εσωτερική αγορά – θα καταστεί πιο εύκολη βάσει νομοσχεδίου που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη. Εάν η ολομέλεια εγκρίνει τους νέους κανόνες, τα άτομα που μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ θα έχουν προθεσμία τριών μηνών για να προβούν στην εκ νέου ταξινόμηση του αυτοκινήτου τους.

Βασικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι μικροεπενδυτές

Tην Tρίτη οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν νέους κανόνες για την παροχή στους μικροεπενδυτές σημαντικών πληροφοριών πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης. Βάσει αυτών των κανόνων, θα πρέπει να παρέχεται στους μικροεπενδυτές ένα υποχρεωτικό, τρισέλιδο «βασικό έγγραφο πληροφοριών» μεγέθους Α4, που θα περιέχει σαφείς, συγκρίσιμες και πλήρεις πληροφορίες για οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν.

Νέοι κανόνες για την αναζήτηση και τη διάσωση στη θάλασσα μεταναστών

Οι νέοι κανόνες, που θα διευκρινίζουν το πώς οι φύλακες των συνόρων που συμμετέχουν σε θαλάσσιες επιχειρήσεις του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων (Frontex) θα πρέπει να συμπεριφέρονται στους μετανάστες και πού θα πρέπει να τους αποβιβάζουν, θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη. Χάρη στο νομοσχέδιο, ο Frontex θα μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και να αποτρέπει νέους θανάτους στη θάλασσα.

Το Ταμείο Αλιείας ολοκληρώνει τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Οι νέοι κανόνες σχετικά με την παροχή βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) στους αλιείς προκειμένου να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τη νέα κοινή αλιευτική πολιτική θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη. Η ενίσχυση θα βοηθήσει τους ψαράδες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση της ρίψης ανεπιθύμητων ιχθύων στη θάλασσα π.χ. με την αγορά νέων αλιευτικών εργαλείων, και θα συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της συλλογής δεδομένων και των λιμενικών υποδομών.

Διευκόλυνση της επιστροφής των παρανόμως απομακρυσμένων πολιτιστικών αγαθών

Η ανάκτηση έργων τέχνης ή άλλων αντικειμένων που θεωρούνται «εθνικοί θησαυροί» και έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους από το 1993 και μετά θα γίνει ευκολότερη χάρη σε φθηνότερες και πιο ευέλικτες διαδικασίες που αναμένεται να εγκριθούν την Τετάρτη. Οι κάτοχοι των εν λόγω αντικειμένων θα καλούνται να αποδείξουν ότι τα απέκτησαν καλή τη πίστει και να ελέγχουν ότι εξήχθησαν νόμιμα, εάν επιθυμούν να ζητήσουν αποζημίωση για την επιστροφή τους.

Νέοι κανόνες για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων της ΕΕ

Το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης και του νομικού καθεστώτος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των συναφών ιδρυμάτων θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη.