11Νέο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 25 έως 66 ετών ετοιμάζει ο ΟΑΕΔ. Το αντίστοιχο πρόγραμμα για 10.000 άνεργους που προκηρύχτηκε τον προηγούμενο μήνα είχε σημαντικά μεγάλη ανταπόκριση από τους εργοδότες και καλύφθηκε μέσα σε μερικές μόνο μέρες. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση του Οργανισμού εισηγήθηκε στο υπουργείο Εργασίας να επαναπροκηρυχτεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα, θα είναι αυτό με το οποίο θα ξεκινήσει η εφαρμογή της διάταξης που ορίζει ότι για τους μακροχρόνια άνεργους η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας θα είναι μισή, δηλαδή 5% αντί 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος επιδότησης απασχόλησης είναι η πρόσληψη 12.000 ανέργων για 12 μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από όλη την Ελλάδα, χωρίς εξαιρέσεις, με σύμβαση πλήρους απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι 25 έως 66 ετών που έχουν δελτίο σε ισχύ και έχουν προηγουμένως περάσεις τη διαδικασία εξατομίκευσης για τις δεξιότητες που διαθέτουν.  Η διαδικασία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή, ενώ αιτήσεις συμμετοχής δεν θα καταθέσουν οι άνεργοι, αλλά οι εργοδότες.

Η επιδότηση για εργασία 25 ημερών το μήνα θα είναι 450 ευρώ και από εκεί και πέρα ο κάθε εργοδότης θα συμπληρώνει την αμοιβή του ανέργου που θα απασχολήσει, με ελάχιστη αμοιβή τα 586 ευρώ για άγαμο χωρίς προϋπηρεσία και με πλήρη ασφάλιση. Αν ο άνεργος έχει προϋπηρεσία, πτυχίο και ειδίκευση σε κάποιον τομέα, τότε η αμοιβή θα είναι μεγαλύτερη, σημαντικά μειωμένη όμως για τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς θα ισχύσει η νέα διάταξη για τις τριετίες.