κεοπΟλοήμερη λειτουργία του γραφείου Δημοτολογίου που εδρεύει στη Δ.Ε. Αριδαίας και του ΚΕΠ Αριδαίας την 26η -27 Απριλίου και την 10η Μαΐου 2014, ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 (επαναληπτικών).

 

     Βάσει των εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. 13/2014 (μέρος 1  κεφ. Γ, παρ. 4.1 και 4.2) και 14/2014 (Μέρος 1 κεφ. Γ, παρ. 4 Α και 4Β) αλλά και των άρθρων 21 και 123 του ν. 3852/2010, σ α ς γ ν ω σ τ ο π ο ι ο ύ μ ε    ό τ ι:

 

     Για την απρόσκοπτη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την παροχή διευκόλυνσης προς όλους τους υποψήφιους στις επερχόμενες εκλογές για την Ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, το γραφείο Δημοτολογίου και το ΚΕΠ Αριδαίας του Δήμου μας      θα παραμείνουν ανοικτά από την 08:00π.μ. έως και την 24:00  ώρα, τις παρακάτω ημέρες:

α. το Σάββατο,    26  Απριλίου 2014 

β. την Κυριακή,    27 Απριλίου 2014 

γ. το Σάββατο,    10 Μαΐου 2014 

Κατά τα λοιπά οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν  ανοιχτές  και κατά τα τριήμερα των δύο εκλογών, της 18ης  και της 25ης Μαΐου 2014.

 

 

                                                                                    ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                    ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ