[ηθΜε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου, το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Από το 2001 ο ΠΟΥ και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), καθιέρωσαν  την 28η Απριλίου ως τη «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την προαγωγή της πρόληψης των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι επίσης μία ευκαιρία για να τονιστεί η σημασία της επαγρύπνησης στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων στους επαγγελματικούς χώρους.

Η 28η Απριλίου έχει  επίσης ορισθεί ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τους νεκρούς και τραυματίες εργαζόμενους  ώστε να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Το θέμα για το 2014 είναι: «Η Ασφάλεια και η Υγεία στη χρήση χημικών στην Εργασία».

Τα χημικά μπορούν να επηρεάσουν όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Η επίδραση μπορεί να έχει άμεσα αλλά και απώτερα δυσμενή αποτελέσματα στην υγεία. Άλλες φορές μπορεί να είναι αθροιστική όπως συμβαίνει μετά από μακροχρόνια επαφή με μικρές ποσότητες χημικών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακή υγεία, θάνατο, ανικανότητα, κακής ποιότητας ζωή αλλά κυρίως ελάττωση του προσδόκιμου  ζωής.

Σε έρευνα που έγινε το 2004 για να διαπιστωθεί το παγκόσμιο φορτίο από ασθένειες στις οποίες ο αιτιολογικός παράγοντας ήταν τα χημικά στον αέρα, στο νερό, η επαγγελματική έκθεση και η άμεση επίδραση, έδειξε ότι 4,9 εκατομμύρια θάνατοι (8,3% των θανάτων από όλες τις αιτίες) οφείλονταν στα χημικά και 86 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν με αυξημένα τα έτη ζωής με ανικανότητα (DALYs) εξαιτίας της έκθεσης στα χημικά και της κακής διαχείρισής τους, δηλαδή το 5,7% όλων των αιτιών ανικανότητας.

Η Σύμβαση για τα Χημικά (Chemical Convention) του  ILO ( International Labor Organization ) το 1990 καθόρισε τον όρο «χρήση χημικών στην εργασία» για να καλύψει κάθε δραστηριότητα η οποία εμπεριέχει έκθεση εργαζόμενου σε κάποια χημικά. Η Σύμβαση περιλαμβάνει όρους για:

·        Την παραγωγή χημικών

·        Τον χειρισμό τους

·        Την αποθήκευση και μεταφορά

·        Τη διαχείρισης των χημικών αποβλήτων

·        Τη διαφυγή χημικών σαν αποτέλεσμα εργοστασιακής δραστηριότητας

·        Τη διαχείριση, επιδιόρθωση και τον καθαρισμο του εξοπλισμού και των δοχείων που χρησιμοποιούνται.

Η Ε.Ε. έκανε μια τεράστια προσπάθεια στη διαχείριση των χημικών με το πρόγραμμα REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), που είναι ένας Κανονισμός, ο οποίος αντικατέστησε ένα μεγάλο αριθμό από προηγούμενους κανονισμούς με ένα νέο σύστημα και καθιέρωσε τη διαβάθμιση των επιπέδων κινδύνου στη διαχείριση των χημικών σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον καθιερώθηκε  μέσα από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χημικών η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Συστήματος Εναρμόνισης (GHS) για την κατηγοριοποίηση και την κατάταξη των χημικών.

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 98/24/ EC με βάση τα κριτήρια της GHS καθιέρωσε την  Διεθνή Κάρτα Ασφάλειας για τα Χημικά (ICSCs). Η κάρτα αυτή ξεκίνησε στη δεκαετία του 1980 με την συνεργασία των ΠΟΥ, ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ILO) και Ευρωπαϊκής Eπιτροπής, έκτοτε επικαιροποιείται συνεχώς και έχει μεταφραστεί σε 16 γλώσσες. Η χρήση της αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη διαχείριση των χημικών αλλά και μια παγκόσμια πηγή πληροφοριών και στοιχείων.

Τα χημικά αποτελούν μέρος της σύγχρονης ζωής γι αυτό και θα συνεχίσουν να παράγονται. Εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ωφέλειας και των κινδύνων από τη χρήση τους.

Αυτό επιτυγχάνεται: με τη λήψη προληπτικών μέτρων σε επίπεδο χώρας με την εθνική νομοθεσία και τη θέσπιση της ιατρικής της εργασίας,  σε επίπεδο κοινότητας, με αρωγό την περιφερειακή διοίκηση, στους χώρους εργασίας από την πλευρά των εργοδοτών αλλά και με ατομικά μέτρα προστασίας του ιδίου του εργαζόμενου.

Επιπλέον, η εφαρμογή της Υγειονομικής Νομοθεσίας από τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για το υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον στην εργασία».