5Τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες που δεν οφείλουν να πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ καταγράφει γραπτή απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χωριά κάτω των 500 κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί.

Συγκεκριμένα, στην απάντηση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι η «πληθυσμιακή εξαίρεση εφαρμόζεται σε όλα τα μη τουριστικά χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους, ακόμη και σε αυτά που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3100 κατοίκους, εξαιρούνται όλες από το τέλος επιτηδεύματος, χωρίς να εξετάζεται ο πληθυσμός των επιμέρους χωριών».