4Σήμερα 03 – 04 – 2014 και ώρα 10:00’ , πραγματοποιήθηκε με επιτυχία άσκηση της Π.Υ Έδεσσας στην Βιομηχανία Κονσερβών Φρούτων και Λαχανικών ‘‘ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.’’ που βρίσκεται στο Μαυροβουνίου Πέλλας.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο λεβητοστάσιο του εργοστασίου στο χώρο του οποίου υπάρχει δεξαμενή μαζούτ όπου και εγκλωβίστηκε εργαζόμενος της επιχείρησης.

Η Π.Υ. Έδεσσας κινητοποιήθηκε με δύο ( 2 ) πυροσβεστικά οχήματα και έξι ( 6 ) υπαλλήλους , σχηματίζοντας δύο ομάδες. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και η ομάδα πυρασφαλείας των εργαζομένων του εργοστασίου. Με την άφιξη της πυροσβεστικής εξόδου και αφού λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται, έγινε άμεση επέμβαση από τη μία ομάδα για κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ ταυτόχρονα η άλλη ομάδα προέβη σε διάσωση του εγκλωβισμένου ατόμου.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της άσκησης υπήρξε η υποδειγματική συνεργασία των μελών της ομάδας πυρασφάλειας της επιχείρησης και του προσωπικού της ΠΥ Έδεσσας.

2

3

Ο Διοικητής

Ζώης Κ. Γιώτης

Επιπυραγός