2Την 1η Συνάντηση Νέων Αγροτών, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιήσουν οι Ενώσεις Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής και Κιλκίς την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014, στις 5:00 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace (αίθουσα “Timber”, 26ης Οκτωβρίου 65).

Σκοπός της διοργάνωσηςτης 1ης Συνάντησης Νέων Αγροτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση συνεργασιών μεταξύ νέων αγροτών και των εμπλεκόμενων φορέων, η προώθηση ενός κοινού πλαισίου για το συνολικό σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων που επιθυμούν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του νέου αγρότη. Βασική επιδίωξη της συνάντησης είναι, μέσα από εναλλακτικές προτάσεις που θα παρουσιαστούν από τους ομιλητές, να γίνει μια πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα αγροτικά ζητήματα και τους τρόπους ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής των νέων αγροτών και παράλληλα να επισημανθούν λανθασμένες μέθοδοι του παρελθόντος και να ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών μέσω νέων συνεργασιών.

Στην ημερήσια διάταξη της 1ης Συνάντησης των Νέων Αγροτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική και οι νέοι αγρότες, συνεργασίες στον αγροτικό τομέα, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αγροτική ανάπτυξη, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, η προστιθέμενη αξία των προϊόντων μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση και την πιστοποίηση, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι προώθησης των προϊόντων –Branding/Marketing.