Γ ΣΜερικές παρατηρήσεις:
Είναι πραγματικά φιλότιμη η προσπάθεια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και υποψηφίου του συνδυασμού του κ. Δημητρίου Γιάννου, Φίλιππου Γκιούρου να περισώσει τα προσχήματα. Όμως η ιδιότητα του ως δικηγόρου δεν δικαιολογεί άγνοια νόμου και συγκεκριμένα ότι η έκτιση της πειθαρχικής ποινής «… αρχίζει αυτοδίκαια….» από 20/03/2014 και λήγει 20/07/2014.
Αλήθεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλεκτός του κ. Δημητρίου Γιάννου δεν γνωρίζει ότι εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας αίτηση ακύρωσης του κ. Γιάννη Σόντρα κατά της Ε.Π. 29/18-11-2013 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία επιβλήθηκε η παραπάνω ποινή;
Όλοι αυτοί που ισχυρίζονται, προεξοφλώντας την νίκη του κ. Γιάννη Σόντρα , ότι την 01/09/2014 θα έχει κώλυμα να αναλάβει τα καθήκοντα του Δημάρχου, δεν γνωρίζουν την σχετική νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση που θα τρέχουν να κρυφτούν όταν το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρώσει, όπως είναι βέβαιο, την παράνομη και άδικη πειθαρχική ποινή της τετράμηνης αργίας;γκιου
Περαιτέρω ο κ. Φίλιππος Γκιούρος όταν στο, με αριθ. Πρωτ. 14074/15-5-2014, έγγραφό του ισχυρίζεται ότι «… η παραπάνω ποινή αργίας ισχύει από την 16η Μαϊου 2014 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2014…» δεν γνώριζε ότι δεν είναι αρμόδιος να ορίσει το χρόνο έναρξης και λήξης της ποινής και ότι σε κάθε περίπτωση αυτό ορίζεται με σαφήνεια από το Νόμο;
Περιμένουμε από το κ. Φίλιππο Γκιούρο να μας εξηγήσει τι μεσολάβησε μεταξύ 15ης και 16ης Μαϊου 2014 και θυμήθηκε, ξαφνικά, ότι η απόφαση της πειθαρχικής ποινής εφαρμόζεται αυτοδίκαια και γιατί ξέχασε να προσδιορίσει το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής;
Εάν ο κ. Φίλιππος Γκιούρος σέβεται το επάγγελμα που ασκεί περιμένουμε να δώσει σε δημοσιότητα με δική του δήλωση ότι η πειθαρχική ποινή σε βάρος του Γιάννη Σόντρα άρχισε την 20 Μαρτίου και λήγει την 20 Ιουλίου 2014 πάντοτε με την επιφύλαξη της αναμενόμενης απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας.

 

 

 

Scan1

 

Scan2

 

Scan3!

 

Scan4