Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ Α. – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
51,96% 4.509
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μ. – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
48,04% 4.169

 

 

 

 

 

 

Εγγεγραμμένοι 13.821
Ψήφισαν 9.256 66,97%
Έγκυρα 8.678 93,76%
Άκυρα 339 3,66%
Λευκά 239 2,58%
Αποχή 4.565 33,03%