Α) Η Ελλάδα σήμερα πρέπει να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας  της, αξιοποιώντας τα προϊόντα αυτών.

Ειδικότερα :

α) Τα ζώα ελευθέρας βοσκής τρέφονται από την ελληνική χλωρίδα (5.000 φυτά εκ των οποίων 1600 ενδημικά – απαντώνται μόνο στην Ελλάδα) παράγοντας το ποιοτικότερο και το αναλογικότερο κρέας και γάλα της Ευρώπης. Επίσης, τα εγχώρια προϊόντα φυτικής προέλευσης υπερέχουν των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών λόγω των ελληνικών κλιματολογικών συνθηκών.

β) Δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε μια σπιθαμή γης χέρσα και να αυξήσουμε την παραγωγή, τόσο τη φυτική, όσο και τη ζωϊκή, για να εξασφαλίσουμε αυτάρκεια, ανάπτυξη και εξαγωγές. Διότι “γεωργίαν τροφόν και μητέρα πάντων και τεχνών (επαγγελμάτων) είναι” [ΞΕΝΟΦΩΝ]

 

Β) Παλαιότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλυπτε μεγάλο μέρος των αναγκών της από εισαγόμενα τρόφιμα τρίτων Χωρών, ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπάρχει στροφή στο ζήτημα αυτό με αύξηση της παραγωγής εντός του Ευρωπαϊκού χώρου.

 

Τη θέση αυτή θα υποστηρίξουμε σθεναρά στην Ευρώπη διότι έτσι :

 

α) Θα εξασφαλιστούν ασφαλή τρόφιμα, αφού θα ελέγχονται οι συνθήκες παραγωγής (φυοφάρμακα, νιτρικά, προσθήκη χημικών ουσιών για λόγους αύξησης βάρους, κ.τ.λ.),

β) Θα επιτευχθεί αυτάρκεια και μη εξάρτηση από Χώρες εκτός της Ε.Ε. και

γ) Με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων εντός της Ε.Ε. θα αυξηθεί το Α.Ε.Π. της Ευρωζώνης, γεγονός που συνακόλουθα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της Ευρώπης και στην καταπολέμηση της ανεργίας. (Σημειωτέον ότι από  το 2008 έως το 2013 το Α.Ε.Π. της Ευρωζώνης μειώθηκε κατά 152,446 δισεκατομμύρια δολλάρια).

 

  Δημήτριος Δήμος υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι

41Γεννημένος στηνΑύρα Τρικκάλων, σπούδασε Οικονομικά στην ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και από το 1983 ασχολήθηκε αποκλειστικά με την κτηνοτροφία κατασκευάζοντας μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες εκτροφής ζώων. Βοήθησε στην αναβάθμιση της αγελαδοτροφίας εισάγοντας σύγχρονη τεχνογνωσία από την Ευρώπη και συνεργάστηκε στενά με ερευνητές και επιστήμονες του πανεπιστημιακού κλάδου. Ουσιαστικότερη προσφορά του υπήρξε η συμβολή του στον εντοπισμό και τη διατήρηση σπάνιων αυτόχθονων φυλών ζώων. Έχει λάβει διακρίσεις για το έργο του από τη Διεθνή οργάνωση Slow Food, την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία και τον Ο.Ο.Σ.Α.. Είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκτροφέων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων.