Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΜΠΙΝΟΣ Δ. – Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ
41,53% 76
ΣΗΦΑΚΗΣ Γ. – ΑλλάΖΟΥΜΕ την Αλμωπία
33,88% 62
ΠΑΣΟΗΣ Δ. – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ
15,30% 28
ΦΤΙΚΑΣ Ν. – ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
4,92% 9
ΚΟΓΙΟΣ Α. – Α.Δ.Α.Κ.Α.
4,37% 8