Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΜΠΙΝΟΣ Δ. – Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ
43,07% 5.811
ΠΑΣΟΗΣ Δ. – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ
35,94% 4.849
ΣΗΦΑΚΗΣ Γ. – ΑλλάΖΟΥΜΕ την Αλμωπία
16,92% 2.283
ΚΟΓΙΟΣ Α. – Α.Δ.Α.Κ.Α.
2,04% 275
ΦΤΙΚΑΣ Ν. – ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
2,03% 274

 

Εγγεγραμμένοι 20.574
Ψήφισαν 13.862 67,38%
Έγκυρα 13.492 97,33%
Άκυρα 288 2,08%
Λευκά 82 0,59%
Αποχή 6.712 32,62%