αίΤο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προωθεί την ακόλουθη ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου επαγγελματικών αλιευτικών σαφών:
«Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που εκτελούν πλόες εσωτερικού θα διενεργηθούν εξετάσεις τις κάτωθι ημερομηνίες: 16/6/2014, 16/7/2014, 16/9/2014 και 16/10/2014.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και πέντε ημέρες προ της ημερομηνίας εξέτασης.
Περισσότερες πληροφορίες στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΑΔΑ: ΒΙΦΖΟΠ-ΙΨΦ και στο τηλέφωνο του Κ.Λ.Θ. :2313325842».