ισΜε χθεσινό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιήθηκε στο Δήμο Έδεσσας απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής της ποινής της τετράμηνης αργίας από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου του κ. Ιωάννη Σόντρα, για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος από βαριά αμέλεια. Με το παραπάνω έγγραφο ενημερώνονται τα αρμόδια όργανα του Δήμου Έδεσσας ότι πρέπει να εκτελεστεί η ποινή της αργίας.
Με βάση τα παραπάνω εφαρμόζεται η ποινή της τετράμηνης αργίας του κ. Ιωάννη Σόντρα από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.