@Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Π.Ε.Πέλλας σε συνεργασία με τη Δ/νση Κτην/κής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει Ημερίδα στις 10-6-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε. Πέλλας (πρώην Νομαρχία Πέλλας) με θέμα : “ΕΥΛΟΓ ΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΑΙΓ/ΤΑ) – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ.”.
Κεντρικοί εισηγητές θα είναι οι κτηνίατροι – συνάδελφοι από την Περιφέρεια κ.κ. Δεσίρης Αιμίλιος και Δημητρίου Αγνή.
Παρακαλούμε όλους τους αιγοπροβατοτρόφους της Π.Ε. Πέλλας να παραβρεθούν στην ημερίδα, προκειμένου να γνωρίσουν όλα όσα σχετίζονται με την ασθένεια αυτή, πάντα για την προστασία του Ζωικού τους Κεφαλαίου.
Φυσικά δεν αποκλείονται από την ημερίδα και κτηνοτρόφοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

 

Από την
ΔΑΟΚ Π.Ε. Πέλλας – Τμήμα Κτηνιατρικής