eyrwΗ πρώτη άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε το 1979. Παλαιότερα, από το 1958 έως το 1974, οι βουλευτές του ΕΚ διορίζονταν από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών με αποτέλεσμα να έχουν λάβει διπλή εντολή.

Η Απόφαση και η Πράξη για την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες, στις 20 Σεπτεμβρίου 1976. Μετά την επικύρωση αυτών από όλα τα κράτη μέλη, οι πρώτες εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 10 Ιουνίου 1979 και εξελέγησαν 410 βουλευτές. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί έξι ακόμα εκλογικές διαδικασίες.

Εκλογές διεξάγονται πάντοτε στα νέα κράτη μέλη που εντάσσονται στην ΕΕ, ώστε τα κράτη αυτά να μπορέσουν να εκλέξουν τους δικούς τους αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και εν μέσω κοινοβουλευτικής περιόδου. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα το 1981, στην Πορτογαλία και την Ισπανία το 1987, στη Σουηδία το 1995, στην Αυστρία και τη Φινλανδία το 1996 και στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το 2007. Εκλογές διεξήχθησαν επίσης στην Κροατία τον Απρίλιο του 2013 με σκοπό οι εκλεγέντες βουλευτές της να μπορέσουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους αμέσως μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013.

 

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές από το 1979 παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι χαμηλή, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα αριθμητικά στοιχεία δεν παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση από εκείνα που αφορούν τις εθνικές εκλογές. Παρατηρείται επί σειρά ετών μια καθοδική τάση, η οποία ωστόσο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης κάμψης που έχει διαπιστωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές στις δυτικές δημοκρατίες. Το 2009 η συμμετοχή στις ευρωεκλογές ήταν λίγο πάνω από 43%.


Τι θα περιμένει τους νέους ευρωβουλευτές μετά από τις ευρωεκλογές; 

Ποιες πολιτικές θα ακολουθήσει η ΕΕ κατά τα επόμενα πέντε χρόνια; Πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα των φορολογουμένων; Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα εξαρτηθούν από την ισορροπία των δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την επιλογή του προσώπου που θα ηγηθεί της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι δύο αυτοί παράγοντες θα καθοριστούν από τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών τον Μάιο του 2014.

Η αντιμετώπιση της κρίσης, η ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία, η έμφαση στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και η λήψη μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητες τα επόμενα χρόνια. Η νομοθεσία για την περαιτέρω σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού μεταξύ των επενδύσεων και του τομέα λιανικής πώλησης των τραπεζών, είναι επίσης πιθανό να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν τη συμφωνία για τη διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεωνπου βρίσκεταιυπό διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Έχει, όμως, επίσης προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά την προστασία τόσο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσο και των ευρωπαϊκών πολιτιστικών προϊόντων.

Οι νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές θα πρέπει επίσης να επανεξετάσουν τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και του τρόπου χρηματοδότησής του, αλλά και τους τομείς όπου δαπανάται. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσουν τον αγώνα τους υπέρ της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους, γεγονός που θα μειώσει το ποσοστό των συνεισφορών των κρατών μελών της ΕΕ στο συνολικό προϋπολογισμό.

Προστασία των δεδομένων

Η προστασία των δεδομένων θα βρεθεί επίσης στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς οι ευρωβουλευτές θα εστιάσουν στη νομοθεσία περί προστασίας του ιδιωτικού βίου που θα δώσει στους χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να ελέγχουν καλύτερα τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι κανόνες αυτοί επιδιώκουν επίσης την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Μετανάστευση

Πώς θα διαχειριστεί η ΕΕ τις μεταναστευτικές ροές στο μέλλον; Θα ενισχυθεί το προσωπικό και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Frontex); Ή θα εστιάσει η ΕΕ κατά τα επόμενα πέντε χρόνια στη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη των μεταναστών; Οι απαντήσεις θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Μαΐου, αλλά τα ζητήματα που άπτονται της μετανάστευσης θα παραμείνουν στο προσκήνιο.

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

Οι στόχοι για τη μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης θα συζητηθούν επίσης εκτενώς στις διαπραγματεύσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ευρωβουλευτές σχετικά με την επόμενη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση της σχετιζόμενης με την ενέργεια ρύπανσης κατά την περίοδο 2020-2030.

Το νέο Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη διαμόρφωση της αντίδρασης της ΕΕ στις προσπάθειες της Ρωσίας να διαμελίσει την Ουκρανία. Οι προσπάθειες αυτές κατέδειξαν την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και, ως εκ τούτου, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλές, σταθερό και διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό.

Προστασία και ασφάλεια των καταναλωτών

Οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τους ΓΤΟ, την κλωνοποίηση, τα νέα τρόφιμα και άλλα θέματα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας. Επιπλέον, θα πρέπει να αναθεωρήσουν τους κανόνες που διέπουν την ασφάλεια των προϊόντων. Οφείλουν επίσης να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία με το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ όσον αφορά τα τέλη «περιαγωγής» που επιβάλλονται σε πολίτες που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες στο εξωτερικό.