ΚΑΘ ΟΙΚΑπό τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Έδεσσας ανακοινώνεται ότι ενόψει της θερινής περιόδου και λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των χόρτων εφιστάται η προσοχή των κυρίων, νομέων ή επικαρπωτών οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, για την υποχρέωσή τους να διατηρούν αυτούς τους χώρους καθαρούς από διάφορα αντικείμενα (σκουπίδια, χόρτα, κ.ά.) που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα για πρόκληση πυρκαγιάς.
Η υποχρέωση προκύπτει από τις παρακάτω διατάξεις:
• Το άρθρο 8 του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Έδεσσας
• Το άρθρο 22 του υπ’αριθμ.14-11/10-12/38 Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ Β’ 275/1938)
• Το άρθρο 94 παρ.1 περ.26, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
• Την υπ’αριθμ.4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη
Οι παραπάνω διατάξεις προβλέπουν σημαντικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση παράλειψης εκπλήρωσης της παραπάνω υποχρέωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε, εάν είστε κύριος, νομέας ή επικαρπωτής οικοπέδου που βρίσκεται εντός του αστικού ιστού και ως 100μέτρων από τα όρια αυτού, να προβείτε στον έγκαιρο και τακτικό καθαρισμό αυτού.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.