ΦΑΟΚΑπό τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Π.Ε. Πέλλας, στην Έδεσσα, ανακοινώνεται ότι σήμερα στις 27-05-2014, ημέρα Τρίτη, έγινε ανάρτηση καταστάσεων Κατανομής ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα για το γαλακτοκομικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με την Υ.Α. 869/54313/25-04-2014.
Η ανάρτηση θα διαρκέσει 10 ημέρες, περίοδο κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση. Οι ενστάσεις θα αφορούν μόνο τυχόν λάθη ή παραλήψεις για παραγωγούς που ανήκουν στην κατηγορία δικαιούχων για την οποία προβλέπεται χορήγηση ποσόστωσης βάσει της παραπάνω απόφασης και θα υποβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Ο. – Δήμητρα μέσω της Δ.Α.Ο.Κ..
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2381351217 της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Πέλλας.