πηλίκα (1)

 

Μία σημαντική παρέμβαση για τους περίοικους είναι η κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Πηλίκα.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε για την ασφάλεια των πολιτών που διαμένουν στην περιοχή και των στρατιωτών που υπηρετούν στο στρατόπεδο, οι οποίοι μέχρι την ολοκλήρωση του πεζοδρομίου ήταν αναγκασμένοι να περπατούν στον δρόμο. Το πεζοδρόμιο της οδού Πηλίκα ξεκίνησε πριν τρεις εβδομάδες περίπου και σήμερα έχει ολοκληρωθεί.