πκ

 

Η Πρωτομαγιά στη σημερινή καταστροφική συγκυρία με τούτη την συγκυβέρνηση θα πρέπει να σημάνει την Αλληλεγγύη της συνολικής κοινωνίας και τη δυναμική Ανατροπή αυτής της πολιτικής που εξαθλίωσε τον λαό και καταρρακώνει την Εθνική και προσωπική αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη.

 

 

 

Παύλος Κελεσίδης Υποψήφιος

Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

με την Ριζοσπαστική

Αριστερή Ενότητα