Σας αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν λάθη. Τα επίσημα αποτελέσματα από το Πρωτοδικείο και μόνο από εκεί. Λείπουν 64 εκλογικά τμήματα.

100
Πληροφορίες Επεξεργασία 6945383938 Τσουφλίδης

 

Δημοτικό Σχολείο Υδραίας (Δυτική πλευρά)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΡΟΥ (Δ. Πλευρά)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΡΟΥ (ΑΝ. Πλευρά)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ ( ΑΝ. Πλευρά)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ (Δ. Πλευρά)
Μορφωτικός Σύλλογος Αψάλου
Δημοτικό Σχολείο Βορεινού (1η Αίθουσα)
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (2ος Όροφος Δ. Αίθ.)
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (1ος Όροφος Αν. Αίθ)
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (1ος Όροφος Δ. Αίθ)
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (2ος Όροφος Αν. Αιθ.)
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (2ος Όροφος Δ. Αιθ.)
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ( 1ος Όροφος Δ. Αίθουσα)
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (1ος Όροφος Αν. Αίθουσα)
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ( 2οςΌροφος Αν. Αίθουσα)
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ( 2ος Όροφος Δ. Αίθουσα)
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (1ος Όροφος Δ. Αιθ)
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (2ος Όροφος Αν. Αιθ)
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (2ος Όροφος Δ. Αιθ)
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (Αιθ. Ε Τάξης)
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (Αιθ. Β Τάξης)
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (1ος Όροφος έναντι ΚΤΕΛ)
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ (2ος Όροφος έναντι ΚΤΕΛ)
Δημοτικό Σχολείο Κλεισοχωρίου

Δημοτικό Σχολείο Βρυττών (Δυτική πλευρά)

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Βοηθητικό Διδακτήριο Ν. Αιθ.)

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Αν Πλευρά Αιθ. 3η)
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Δ. Πλευρά Αιθ. 1η)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ (Ισόγεο Ν. Πλευρά)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ (Αν. Πλευρά)

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Μεσαίο Κτήριο Ισόγειο Β Αιθ.)
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Μεσαίο Κτήριο Ισόγειο Ν. Αιθ.)

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1ος Όροφος 3η Αιθ.)

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ (Ισόγειο 5η Αιθ.)

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ (1ος Όροφος 2η Αιθ.)
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ (1ος Όροφος 3η Αιθ.)

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Ισόγειο Αν. Αιθ.)

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ (1ος Όροφος 5η Αιθ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 1 (2ος Όροφος Αν.Πλευρά 3η Ν. Αιθ.)
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 1 (2ος Οροφος Δ.Πλευρά Β. Αιθ.)
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 1 (2ος Οροφος Δ.Πλευρά Ν. Αιθ.)
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 1 (1ος Όροφος Α.Πλευρά Β. Αιθ.)
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 1 (1ος Όροφος Α.Πλευρά 1η Ν. Αιθ.)
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 1 (1ος Όροφος Αν.Πλευρά 2η Ν. Αιθ.)
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 1 (1ος Όροφος Α.Πλευρά 3η Ν. Αιθ.)
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 1 (1ος Όροφος Δ.Πλευρά Β. Αιθ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΙΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ(Αν. Αίθουσα)
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (1ος Όροφος Β. Πλευρά 3η Αιθ.)
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Ισόγειο Ν. Πλευρά)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ (Αν. Αίθουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ (Αιθ. Νηπιαγωγείου)
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (Μεσαία Αίθ.)
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (Αν. Πλευρά)
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (Ισόγειο Ν. Πλευρά)
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (Αν Πλευρά)
Τ.Ε.Ε. Κρύας Βρύσης (Δυτική πλευρά)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (Δυτική Πλευρά 2η Αίθουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ (Δυτική Πλευρά)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ (Ανατολική Πλευρά 1η Αιθ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΩ ΒΑΛΤΩΝ (Μεσαία Αίθουσα)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΟΥ (Δ. Πλευρά 3η Αιθ.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ(Ισόγειο Αν. Αίθουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ(Βαν. Αίθουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ(Ν. Αίθουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ(Αν. Αίθουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ(Δ. Πλευρά)
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ(Ισόγειο Αν. Αίθουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ(βοηθητική Αν. Αίθουσα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ(Δ. Πλευρά Β Τάξη)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΩΝΑΣ(Δ. Πλευρά)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ(Αν. Πλευρά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ(Δ. Πλευρά)
Πνευματικό Κέντρο Αγροσυκια
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ (Ν. Πλευρά Αίθουσα Τελετών)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥ (Δ. Αίθουσα)