ινοβεΟλοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση καθοδήγησης (mentoring visit) για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης του έργου INNOVAge στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η πιλοτική δράση της Π.Κ.Μ. για το έργο INNOVAge αναφέρεται στην προετοιμασία ενός προγράμματος κουπονιών καινοτομίας για την ανεξάρτητη διαβίωση ηλικιωμένων στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Στη συνάντηση καθοδήγησης, που είχε ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για το πρόγραμμα κουπονιών καινοτομίας, συμμετείχαν η Περιφέρεια Marche από την Ιταλία ως συντονιστής του έργου INNOVAge και ο ολλανδικός ερευνητικός οργανισμός TNO ως μέντορας των δύο εταίρων για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.
«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επενδύουμε στην καινοτομία, τη γνώση και την εξωστρέφεια, μέσα από την υλοποίηση πρωτοποριακών προγραμμάτων, όπως το INNOVAge, που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Η συμμετοχή μας στην πιλοτική δράση του έργου INNOVAge εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διαπεριφερειακών συνεργασιών που έχουμε χαράξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πολύ καλή συνεργασία μας με την ιταλική Περιφέρεια Marche και τον ολλανδικό ερευνητικό οργανισμό TNO στο ζήτημα της ανεξάρτητης διαβίωσης ηλικιωμένων αποτελεί ένα ακόμη θετικό βήμα για την ενδυνάμωση αντίστοιχων συνεργειών στο μέλλον», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης καθοδήγησης του προγράμματος για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης του έργου INNOVAge συζητήθηκαν ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαμόρφωση του προγράμματος, ώστε να επιτυγχάνονται οι δύο κύριοι στόχοι: η βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας και η λειτουργία κοινωνικών οργανισμών φροντίδας των τελικών χρηστών, δηλαδή των ηλικιωμένων, καθώς και η υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
«Η συμμετοχή μας στην πιλοτική δράση του έργου INNOVAge θα ενισχύσει την πληροφόρηση των υπηρεσιών μας σχετικά με τις διαδικασίες διάγνωσης των αναγκών των τελικών χρηστών, δηλαδή των ηλικιωμένων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση του περιφερειακού χάρτη αναγκών και για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στον τρόπο που θα προσαρμοστούν τα κουπόνια καινοτομίας στις πιο σημαντικές προκλήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα κουπόνια καινοτομίας αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων στην υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα των κουπονιών καινοτομίας αναπτύσσεται παράλληλα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ιταλική περιφέρεια Marche, υπό από την καθοδήγηση του Ολλανδικού ερευνητικού οργανισμού ΤΟΝ, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων καινοτόμων πολιτικών και πρωτοβουλιών», σημείωσε η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τζελίνα Μακραντωνάκη.
Στη συνάντηση καθοδήγησης παρουσιάστηκε επίσης η διαμόρφωση του τελικού προγράμματος των κουπονιών καινοτομίας, η πρόβλεψη της εκτέλεσης του προγράμματος, η εμπλοκή των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και ο ρόλος τους στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος, η αξία των κουπονιών καινοτομίας, καθώς και το τελικό οργανωτικό σχήμα αίτησης για κουπόνια, διάθεσης και εξαργύρωσης των κουπονιών.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο INNOVAge οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.innovage-project.eu.