δσΤο Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση, στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 κι ώρα 20:00 , μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Στάθη Ανδρεάδη, με τα εξής πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1)Λήψη νέας απόφασης για τη μεταφορά προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σκύδρας στο Δήμο Σκύδρας και στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, σε συμμόρφωση του αρ.5185/29-4-14 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
2)Επιλογή τεσσάρων υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2014.
3)Αποδοχή ποσού 100.000€ για το έργο «Χ.Α.Δ.Α. Ριζού» από το Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-13 κι ορισμός υπολόγου.
4)Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014.
5)Σύσταση επιτροπής για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.