Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΣΤΑΜΚΟΣ Γ. – ΠΕΛΛΑ 2020
47,65% 254
ΚΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ε. – ΠΕΛΛΑ δήμος για όλους
33,77% 180
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
16,14% 86
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Χ. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
1,69% 9
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ι. – Αυτόνομη Δημοτική Κίνηση «ΑΝ.Α.Σ.Α. Πέλλας»
0,75% 4