Το μεγαλύτερο άγχος κάθε γυναίκας που απευθύνεται σε ιατρό Υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι εάν τόσο η ίδια όσο και το παιδί της που θα γεννηθεί θα είναι υγιείς.
Ειδικότερα ανησυχούν αν υπάρχει συσχέτιση των φαρμάκων της εξωσωματικής με τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων τύπων καρκίνου.
Πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών που έχουν συγκεντρωθεί από αξιόπιστες επιστημονικές μελέτες και δημοσιεύθηκαν σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά παγκοσμίως είναι καθησυχαστικές και δεν επιβεβαιώνουν αυτή την ανησυχία.

εξω
Ας μη ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η Louise Brown, το πρώτο παιδί που γεννήθηκε από εξωσωματική στον κόσμο, είναι σήμερα 36 ετών και έχει ήδη γίνει μητέρα!!!
Παρόλα αυτά η ανησυχία παραμένει και νέες μελέτες δημοσιεύονται επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω.
Στο 29ο ετήσιο συνέδριο της ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο Λονδίνο παρουσιάσθηκαν δύο μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα παιδιά από Εξωσωματική Γονιμοποίηση δεν διαφέρουν από αυτά του γενικού πληθυσμού.
Η πρώτη παρουσίαση αναφέρθηκε στα αποτελέσματα Σκανδιναβικής μελέτης που έγινε από κοινού και τις τρείς χώρες Δανία, Φιλανδία και Σουηδία και για τη χρονική περίοδος 1982 – 2007.
Μελετήθηκε η υγεία 92 809 παιδιών που γεννήθηκαν από IVF (61 547 μονήρης και 31 262 πολύδυμες κυήσεις) και συγκρίθηκαν με 382 705 παιδιά που γεννήθηκαν από φυσική σύλληψη (373 196 μονήρης και 9 509 πολύδυμες κυήσεις).
Ανιχνεύθηκαν 143 παιδιά με εμφάνιση καρκίνου μετά από IVF (19/1000) και 623 παιδιά στο γενικό πληθυσμό (18/1000) ενώ η πιο συχνή μορφή καρκίνου ήταν η λευχαιμία που εμφανίσθηκε σε 6/1000 παιδιά από IVF έναντι 5/1000 στο γενικό πληθυσμό
Τα στοιχεία της μελέτης συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες ότι δεν υπάρχει αύξηση εμφάνισης καρκίνου στα παιδιά ή τους έφηβους από IVF.
Η δεύτερη και πιο εμπεριστατωμένη μελέτη έρχεται από την Αγγλία και είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Αποτελεί τη μεγαλύτερη μελέτη που πραγματοποιήθηκε ποτέ για παιδιά που γεννήθηκαν από τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Υ.Α.) και βασίζεται σε διασταύρωση επίσημων στοιχείων μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής για την Υ.Α. της Αγγλίας (HFEA,Human Fertilization & Embryology Authority) και του Εθνικού Συμβουλίου Παιδικού Καρκίνου της Αγγλίας (NRCT, UK’s National Registry of Childhood Tumors).
Η συσχέτιση των αρχείων έγινε εφικτή αφού η αγγλική νομοθεσία απαιτεί την πλήρη αναφορά στην HFEA όλων των κύκλων Υ.Α. από όλα τα κέντρα της Αγγλίας (71 κέντρα). Παράλληλα, όλα τα περιστατικά εμφάνισης καρκίνου σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών πρέπει να αναφέρονται στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδικού Καρκίνου (NRCT).
Η εργασία βασίσθηκε σε στοιχεία της HFEA από το 1992 έως το τέλος του 2008 (17 έτη) και περιλάμβανε τη γέννηση 106 381 παιδιών μετά από οποιαδήποτε τεχνική Υ.Α.
Η διάρκεια μελέτης για κάθε παιδί ήταν 6,6 έτη ενώ έγινε συσχέτιση πολλών παραγόντων, όπως
Η ηλικία των γονέων
Η μέθοδος τεκνοποίησης (ενδομητρική σπερματέγχυση, εξωσωματική γονιμοποίηση, χρήση τρίτου δότη)
Το φύλο του παιδιού (51% αγόρια, 49% κορίτσια)
Το βάρος του παιδιού κατά τη γέννηση
Το είδος της κύησης (μονήρης, δίδυμη ή πολύδυμη)
Ανιχνεύθηκαν συνολικά 108 καρκίνοι διαφόρων τύπων όταν με βάση τον γενικό πληθυσμό ο στατιστικά αναμενόμενος αριθμός ήταν 109.7 ενώ, δεν παρουσιάσθηκε καμία αύξηση σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου όπως π.χ. η λευχαιμία, το νευροβλάστωμα, το ρετινοβλάστωμα, ο καρκίνος του κεντρικού νευρικού συστήματος, των νεφρών ή των γεννητικών οργάνων.
Εμφανίσθηκε μία μικρή αύξηση σε σπάνιους τύπους καρκίνου όπως ο καρκίνος του ήπατος και το σάρκωμα μαλακών μορίων, όμως οι απόλυτοι αριθμοί του ρίσκου ήταν μικροί και φαίνεται να συνδέονται με άλλους παράγοντες.
Ο καρκίνος του ήπατος (ηπατοβλάστωμα) φαίνεται να συνδέεται με το μικρό σωματικό βάρος κατά τη γέννηση και μειώνεται αυξανόμενου του βάρους, ενώ το σάρκωμα μαλακών μορίων (ραβδομυοσάρκωμα) φαίνεται να συνδέεται με πολύδυμες κυήσεις και της αυξημένης ηλικίας του πατέρα.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ότι κανένας από αυτούς τους τύπους καρκίνου δεν φαίνεται να σχετίζεται με επιγενετικές διαδικασίες.
Δηλαδή η διαδικασία της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δεν προκαλεί τροποποιήσεις στα γονίδια εμφανίζοντας πολύπλοκες ασθένειες που δεν μπορούν να εξηγηθούν από τη γενετική κληρονόμηση.
Τα τελικά συμπεράσματα αυτής της πολύπλευρης και εμπεριστατωμένης μελέτης είναι ότι στα παιδιά που γεννιούνται από Υ.Α.
Δεν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου , και
Δεν φαίνεται να τροποποιείται το γενετικό τους αποτύπωμα
Όπως ανακοινώθηκε και στο συνέδριο <<αυτά τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα θα ανακουφίσουν τα ζευγάρια που έχουν ήδη προβεί ή θα προβούν σε Υ.Α., τα παιδιά τους, τους ειδικούς γονιμότητας και την κοινωνία γενικότερα>>
Για αυτό η συγκεκριμένη εργασία τιμήθηκε με το βραβείο της καλύτερης ανακοίνωσης για το 29ο Ετήσιο Συνέδριο της ESHRE, ενώ το Νοέμβριο του 2013 δημοσιεύθηκε στο περιοδικό New England Journal of Medicine