αποχέτευση Κλησοχωρίου (2)Σημαντικά έργα επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης του Κλησοχωρίου πραγματοποιούνται από τη ΔΕΥΑ Έδεσσας.
Η σύνδεση των σπιτιών της συγκεκριμένης περιοχής με το δίκτυο αποχέτευσης αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων, ενώ το έργο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς οι κλίσεις στην περιοχή έπρεπε να μελετηθούν ενδελεχώς προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου.
Το έργο εκτελείται από συνεργεία της ΔΕΥΑ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος κατασκευής του, καθώς η χρηματοδότησή του γίνεται από ίδιους πόρους.

 

αποχέτευση Κλησοχωρίου (1)