δαΟ Δήμος Αλμωπίας την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 και την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 συμμετείχε στην Εθνική Τελική Εκδήλωση στο πλαίσιο του Έργου <<SEAP-PLUS>> που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα με θέμα: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
Στην εκδήλωση, από την πλευρά του Δήμου, συμμετείχε ο Γεωπόνος M.Sc κύριος Ιατρίδης Γεώργιος, ο οποίος μέσω skype με μεγάλη επιτυχία παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Αλμωπίας, πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί ο ίδιος. Η παρουσίαση περιελάμβανε τις καταναλώσεις του Δήμου μας στον Δημοτικό, Οικιακό, Τριτογενή, Αγροτικό τομέα, στον τομέα των Μεταφορών, τα μέτρα μείωσης εκπομπών CO2 έως το 2020 και στις ενέργειες που προέβη ο Δήμος Αλμωπίας, κυρίως με τη διεκδίκηση πόρων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στα πλαίσια εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ο Δήμαρχος Αλμωπίας δήλωσε για την εκδήλωση αυτή ότι με την ολοκλήρωση του ΣΔΑΕ Δήμου Αλμωπίας, ο Δήμος θα διαθέτει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους ενεργοβόρους τομείς και ευχαρίστησε τον υπάλληλο του Δήμου κύριο Ιατρίδη Γεώργιο που υλοποιεί το έργο <<SEAP-PLUS>> στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων, αντίθετα με άλλους Δήμους που αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες με το αντίστοιχο κόστος την υλοποίηση του Έργου αυτού.