α πΑπό το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 33 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/05-08-2011) που έχει συνυπογραφεί από τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει πλέον την αρμοδιότητα να ορίζει την ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος ως υποχρεωτική αργία για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων, καθώς με τον παραπάνω νόμο καταργούνται τα άρθρα 6-17 του Ν. 2639/1998 (στα οποία περιλαμβάνεται και το άρθρο 15, το οποίο έδινε τη δυνατότητα στον Νομάρχη (Περιφερειάρχη) την εξουσιοδότηση να ορίζει έως πέντε (5) ημέρες το έτος ως υποχρεωτικές ή προαιρετικές αργίες.).