ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ:
1) Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του έτους 2013.
2) Ο αριθμός προστατευόμενων μελών.
3) Οι ηλικίες των τέκνων.
4) Ο τόπος της οικογενειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη).
5) Κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειασ, οικογενένιες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κλπ. )
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑΣΡΟΥ Η ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΣΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ :
1) Η κατάσταση υγείας του παιδιού.
2) Ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια.
3) Ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα.
4) Ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του ςε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
5) Τυχόν λοιπές παρατηρήσεις ( φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κλπ).
ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
Να συμπληρωθεί και η παρακάτω αίτηση και να αποσταλούν μέχρι τις 30/06/2014 στον ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ για την αξιολόγηση επιλογής των κατασκηνωτών . ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΙ.
Σαν άτομα που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τους υπαλλήλους της κατασκήνωσης μέχρι τις 05/07/2014 για την περίοδο συμμετοχής τους.