Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκτέλεση του έργου ύδρευσης του Κλησοχωρίου από τη ΔΕΥΑ Έδεσσας.
Με το έργο, που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 550.000 €, θα επιλυθούν χρόνια προβλήματα στην ύδρευση του Κλησοχωρίου με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων.
Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει περιμετρικά του οικισμού και θα συνεχιστούν εντός του οικισμού, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος.

υδρευση Κλησοχώρι (1)