5

Αλλαγές στο σύστημα πληρωμής φόρων σχεδιάζει το Οικονομικό επιτελείο. Με το νέο σύστημα «πληρώνεις φόρους την ώρα που εισπράττεις», η εφορία θα παρακρατεί από τον μηνιαίο μισθό ή τη σύνταξη το φόρο, το ένα δωδέκατο των ετήσιων φόρων για τα συνολικά εισοδήματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» ο εργοδότης ή το ασφαλιστικό ταμείο θα αναλάβουν να παρακρατούν από τον μισθό ή τη σύνταξη το ένα δωδέκατο των ετήσιων φόρων για τα συνολικά εισοδήματα. Για παράδειγμα εάν ένας μισθωτός έχει εισοδήματα από ενοίκια ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η μηνιαία παρακράτηση φόρου δεν θα αφορά μόνο το μισθό του όπως σήμερα αλλά και τα λοιπά εισοδήματά του. Ο φόρος θα παρακρατείται στο σύνολο από το μισθό του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, με αυτό τον τρόπο τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι θα δοθεί αποφασιστικό χτύπημα στη ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά παράλληλα θα γίνει και μία ουσιαστική κίνηση απλοποίησης της υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Το σύστημα θα λειτουργήσει λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους με προσαύξηση 1% ή 2%. Η προσαύξηση κρίνεται εκτός τόπου και χρόνου καθώς τα εισοδήματα έχουν πάψει να αυξάνονται.

Παίρνοντας τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους και τον φόρο που αναλογεί, η επιχείρηση η οποία απασχολεί τον μισθωτό ή το Δημόσιο ή το ασφαλιστικό ταμείο ενημερώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για το ύψος των ετήσιων φόρων που αναλογούν στο συνολικό εισόδημα. Το ποσό των φόρων διαιρείται διά δώδεκα ή διά δεκατέσσερα για όσους συνεχίζουν να λαμβάνουν δώρα. Στη συνέχεια η επιχείρηση έχει την αποκλειστική ευθύνη να παρακρατά κάθε μήνα από την αμοιβή το ένα δωδέκατο ή το ένα δέκατο τέταρτο των ετήσιων φόρων και θα το αποδίδει στο Δημόσιο.

Στο νέο σύστημα προβλέπονται και αυστηρές ποινές. Αν ο φορολογούμενος παραλείψει να δηλώσει εισοδήματα ώστε να μειώσει πλασματικά τη μηνιαία παρακράτηση φόρου, τότε θα έχει ποινή φόρου 3%.

Το σύστημα θα αρχίζει να εφαρμόζεται σταδιακά από την πρώτη Ιανουαρίου του 2015, αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 2015 οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογεί δύο φορές, καθώς θα ξεκινήσουν να πληρώνουν με το νέο σύστημα και ταυτόχρονα θα πρέπει να πληρώσουν και τους φόρους για το 2014.

ΠΗΓΗ ΠΟΝΤΙΚΙ