Εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η εκλογή του νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποτελέσει την πρώτη πράξη του νεοεκλεγέντος Σώματος, που θα συνεδριάσει την 1η Ιουλίου. Της εν λόγω συνεδρίασης θα προεδρεύσει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο εκτελών χρέη Προέδρου Gianni Pittella, που επανεξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
________________________________________

Eκλογή των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μετά από την εκλογή του Προέδρου του, το Κοινοβούλιο θα εκλέξει τους 14 Αντιπροέδρους και πέντε Κοσμήτορές του την Τρίτη 1 Ιουλίου. Ο πρώτος γύρος της εκλογής των 14 Αντιπροέδρων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις 12.30 μ.μ (τοπική ώρα Γαλλίας), ανάλογα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του Προέδρου. Οι πέντε Κοσμήτορες θα εκλεγούν στις 2 Ιουλίου.

ÂÅËÃÉÏ - ÓÕÍÏÄÏÓ ÊÏÑÕÖÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÓÔÉÓ ÂÑÕÎÅËËÅÓ (EUROKINISSI // Åëåýèåñç ç ÷ñÞóç ãéá ìç åìðïñéêïýò óêïðïýò. Íá áíáöÝñåôáé ùò ðçãÞ ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.)
________________________________________

Συζήτηση σχετικά με την έκβαση της συνόδου κορυφής

Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (26-27 Ιουνίου) θα συζητήσουν οι ευρωβουλευτές με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, την Τετάρτη το πρωί.
________________________________________

Η Ιταλία λαμβάνει τη σκυτάλη της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα

Το έργο που επιτελέστηκε στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ θα συζητήσουν οι ευρωβουλευτές με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, την Τετάρτη το πρωί. Στις 3 μ.μ (τοπική ώρα Γαλλίας) θα εστιάσουν στις προτεραιότητες της ιταλικής προεδρίας, παρουσία του Πρωθυπουργού της Ιταλίας Matteo Renzi.
________________________________________

Σχηματισμός των επιτροπών του Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει για τον αριθμό των ευρωβουλευτών που θα απαρτίζουν τις επιτροπές του την Τετάρτη 2 Ιουλίου, στις 1.30 μ.μ (τοπική ώρα Γαλλίας).