10

Την κράτηση της εισφοράς 4% υπέρ του κλάδου ασθενείας στις συντάξεις που πραγματικά λαμβάνουν οι συνταξιούχοι μετά τις παρακρατήσεις των εισφορών αλληλεγγύης ζητεί ο Συνήγορος του πολίτη.

Σε πόρισμα που εξέδωσε υπογραμμίζει ότι » ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ του κλάδου ασθένειας όπως εφαρμόζεται σήμερα (χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις) είναι εσφαλμένος, νομικά αβάσιμος και θα πρέπει να επανεξεταστεί».

Ο Συνήγορος του πολίτη, μάλιστα, απέστειλε στις 7/8/2013 το πόρισμα στο υπουργείο Εργασίας χωρίς, ωστόσο, να λάβει απάντηση ενώ υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που αρχικώς επέβαλε την εισφορά επί του μειωμένου ποσού της σύνταξης, ευθυγραμμίστηκε με την πρακτική του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δηλαδή να επιβάλλουν την εισφορά στις συντάξεις με έτος βάσης το 2009.

Το κέρδος για τους συνταξιούχους υπολογίζεται από 25 ευρώ έως 546 ευρώ ετησίως.

Τι προηγήθηκε

Στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρήθηκαν πολίτες, επειδή στην κράτηση 4% που γίνεται στις συντάξεις τους υπέρ του κλάδου ασθενείας, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αλλεπάλληλες μειώσεις των αποδοχών τους.

Αντίθετα η κράτηση αυτή υπολογίζεται με βάση το μικτό ποσό της σύνταξης πριν τις μειώσεις.
Μετά τη διερεύνηση των αναφορών ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε τα εξής:

-Οι διαδοχικές μειώσεις που επιβλήθηκαν με τους νόμους 3896/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κρατήσεις επί των συντάξεων αλλά μειώσεις, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο κείμενο των παραπάνω διατάξεων.

-Οι μειώσεις αυτές (οι οποίες δεν προβλέπονται για περιορισμένη χρονική διάρκεια και κατά συνέπεια είναι μόνιμες), στην ουσία αποτελούν αρνητικές αυξήσεις και ως τέτοιες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Όπως λοιπόν οι αυξήσεις συμπεριλαμβάνονται (προστιθέμενες) στο μεικτό / ακαθάριστο ποσό, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πρέπει και οι μειώσεις, ως αρνητικές αυξήσεις να συμπεριληφθούν (αφαιρούμενες) από το ποσό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο είναι σωστό να γίνεται ο υπολογισμός των μεικτών αποδοχών της σύνταξης και σε αυτό το τελικό ποσό οφείλει να γίνεται η κράτηση του 4%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Αρχή θεωρεί ότι ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ του κλάδου ασθένειας όπως εφαρμόζεται σήμερα (χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οι πρόσφατες μειώσεις) είναι εσφαλμένος, νομικά αβάσιμος και θα πρέπει να επανεξεταστεί. Για το λόγο αυτό απέστειλε στις 7/8/2013, σχετικό πόρισμα στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο οποίο όμως δεν έχει έως τώρα λάβει απάντηση.

Παράλληλα με τα παραπάνω και πριν την αποστολή του ανωτέρω πορίσματος ο Συνήγορος του Πολίτη είχε διαπιστώσει ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις συντάξεις του Δημοσίου εφάρμοζε σωστά τις σχετικές διατάξεις υπολογίζοντας την κράτηση 4% υπέρ του κλάδου ασθενείας επί του μειωμένου ποσού της σύνταξης.

Ωστόσο με έκπληξη πληροφορήθηκε ότι μετά την αποστολή του πορίσματος ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών σε έγγραφό του προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ζήτησε η κράτηση 4% για την υγειονομική περίθαλψη να γίνεται και για τις συντάξεις του Δημοσίου στο αρχικό ποσό (πριν τις μειώσεις), όπως αυτό συμβαίνει και στις συντάξεις που καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας.