Για τρεις λόγους δεν δίνεται το κοινωνικό μέρισμα σε οικογένειες, ενώ κατά την υποβολή της αίτησης έλαβαν προέγκριση.