δσΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας σας προσκαλεί στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του έτους 2013 σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Σκύδρας την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και ώρα 20.00.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ