οικία Τσάμη (1)Συνεχίζονται οι εργασίες για την ανακατασκευή και μετατροπή της οικίας Τσάμη σε επισκέψιμο χώρο μετά τις αρχαιολογικές έρευνες.
Το έργο της μετατροπής της οικίας Τσάμη σε επισκέψιμο χώρο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και στόχο έχει την αναβάθμιση του πολιτισμικού και τουριστικού προϊόντος της Έδεσσας και της παραδοσιακής συνοικίας Βαρόσι. Μετά την ολοκλήρωση του έργου η Έδεσσα θα αποκτήσει έναν ακόμη πλήρως λειτουργικό χώρο προβολής της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και ενημέρωσης των επισκεπτών για την αρχιτεκτονική και την πολιτισμική παράδοση της πόλης.

οικία Τσάμη (2)