περιφερεια ΘεσσΣυνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Ενέργειες της Διοίκησης ενόψει των εξελισσόμενων αξιολογήσεων των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Εισηγητής : Σύμφωνα με τις διατάξεις της Παραγράφου 3 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).