δσΤο Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση, στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 κι ώρα 20:00 , μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Στάθη Ανδρεάδη και με τα εξής πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1)Λήψη νέας απόφασης για τη μεταφορά προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σκύδρας στο Δήμο Σκύδρας και στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π., και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων, σε συμμόρφωση του αρ.5185/29-4-14 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
2)Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014 κι έγκριση αύξησης ισχύος ρεύματος για το Δημοτικό Στάδιο Σκύδρας.
3)Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας διεξαγωγής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
4)Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τον τρόπο αξιολόγησης των εργαζομένων των Δήμων.
5)Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α. (δίμηνο).